menu

Handelsmissie naar Argentinië en Uruguay, 25-29 juni - #BEmissionARG #BEmissionURY

Tussen 25 en 29 juni zal HKH Prinses Astrid, als vertegenwoordigster van ZM de Koning, een omvangrijke handelsmissie leiden naar Argentinië en Uruguay. Deze prinselijke missie (Belgian Economic Mission) telt 202 deelnemers, onder wie 134 zakenlui van 94 bedrijven.

Ministeriële aanwezigheid, organisatie en doelstellingen
Deze vijfdaagse missie, waarvan drie dagen in Buenos Aires en twee dagen in Montevideo, wordt bijgewoond door volgende Ministers:
- Didier Reynders, vicepremier en minister van Buitenlandse en Europese Zaken;
- Kris Peeters, vicepremier en minister van Werk, Economie en Consumentenzaken, belast met Buitenlandse Handel;
- Pierre-Yves Jeholet, viceminister-president van de Waalse regering en minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Numeriek, Werk en Opleiding;
- Philippe Muyters, minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport van de Vlaamse Regering
- Pieter De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel.
- Cécile Jodogne, staatssecretaris voor de Brusselse regering bevoegd voor Buitenlandse Handel en Investeringen; en minister van de Franstalige regering van Brussel bevoegd voor het Openbaar Ambt en Volksgezondheid.

Het is de derde economische missie naar Argentinië sinds 1995. Het programma voor de deelnemende Belgische bedrijven en hun lokale partners werd voorbereid door de drie gewestelijke handels- en investeringsagentschappen (Flanders Investment & Trade - FIT, Brussels Invest & Export - BIE, en het Agence Wallonne à l’Exportation - AWEX), het Agentschap voor Buitenlandse Handel en de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, in nauw overleg met hun Argentijnse en Uruguayaanse gastheren.

De verkenning van nieuwe economische opportuniteiten en de verdieping van de Belgische handelsrelaties met Argentinië en Uruguay zijn de belangrijkste doelstellingen van het bezoek. De 94 bedrijven zullen deelnemen aan B2B’s, conferenties op hoog niveau, seminaries, officiële vergaderingen en netwerkmogelijkheden. Een vijftiental contracten en overeenkomsten zullen worden ondertekend met Argentijnse en Uruguayaanse partners.

Politieke contacten
Prinses Astrid en de ministeriële delegatie zullen zowel in Argentinië als in Uruguay op het hoogste niveau een reeks politieke contacten hebben. Zij zullen ontvangen worden door President Macri in Argentinië en door Vice-President Lucia Topolansky in Uruguay. In beide landen zijn ontmoetingen voorzien met de ministers van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken, Economie, Transport en Infrastructuur.

Handelsverkeer tussen België en Argentinië
België staat in voor 6,5% van de Europese uitvoer naar Argentinië (6e) voor een bedrag van 640 miljoen EUR. De belangrijkste uitvoerproducten van ons land naar Argentinië waren in 2017 chemische producten, minerale producten en machines en toestellen. Aan de invoerzijde bedraagt het Belgisch aandeel 4,2% met 345 miljoen EUR. Voedingsproducten domineren de import (36%), gevolgd door chemische producten en plantaardige producten.

Handelsverkeer tussen België en Uruguay
Met 107 miljoen EUR is ons land de 7e grootste Europese uitvoerder naar Uruguay. Het gaat voornamelijk om minerale producten, chemische producten en machines en toestellen. Inzake invoer is België 11e op Europees niveau, met 18 miljoen EUR. De belangrijkste invoerproducten in 2017 waren plantaardige producten (43 %), dierlijke producten en onedele metalen.

Sectorale fora
De drie gewestelijke agentschappen organiseren verschillende sectorale fora in Buenos Aires en Montevideo: AWEX over smart cities, agro-biotech en constructie en infrastructuur; BIE organiseert seminaries over eco-constructie, internationale arbitrage (met CEPANI) en audiovisuele samenwerking. FIT voorziet een seminarie over havens en haveninfrastructuur. De Belgische Economische Missie zal ook ons land als aantrekkelijke investeringsbestemming voor het voetlicht plaatsen.

Een Belgische Economische Missie is verder een uitgelezen kans om onze bedrijven betere toegang te verlenen tot grote ontwikkelingsprogramma’s en projecten die lokaal worden uitgeschreven door nationale en multilaterale ontwikkelingsbanken. In Buenos Aires en Montevideo hebben de Belgische bedrijven in dat kader de mogelijkheid tijdens hun B2B planning om vertegenwoordigers van de Inter-American Development Bank (IADB) te ontmoeten.

“Business & Human Rights”
In het kader van het Belgische Nationale Actieplan “Business & Human Rights” wordt in samenwerking met de Internationale Arbeidsorganisatie een seminarie georganiseerd over “waardig werk en sociale dialoog in een veranderende arbeidsmarkt”. Op het seminarie komen zowel de stemmen van de overheden en internationale organisaties aan bod alsook de werkgevers en de vakbondsorganisaties.

Culturele en netwerking activiteiten
Tijdens de Missie is er ook ruimte om de culturele banden tussen onze landen te versterken. Het standbeeld van de Belgische beeldhouwer Rik Wouters, “Afanes Hogareños” (1913), wordt op de Plaza Bélgica, het België-plein in Buenos Aires, ingehuldigd. Op 26 juni biedt ons land een jazzconcert met de Belgische gitarist Philippe Catherine en de Argentijnse bandeonist Dino Saluzzi, georganiseerd door BOZAR in het Centro Cultural Kirchner in Buenos Aires. In Uruguay wordt een officiële receptie georganiseerd voor de Uruguayaanse gasten op 28 juni.

Meer informatie over de Belgische Economische Missie alsook het bezoekprogramma vindt u op www.belgianeconomicmission.be of via Twitter met de dubbele hashtag #BEmissionARG en #BEmissionURY.

Back to Press Releases